Program 2017

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen

Monika Zsak, leder Grønn Invest, BKK

Vegard Frihammer, GEO Greenstat

09:05 Åpningsforedrag

Jon Fredrik Baksaas, adm. dir CoolOff Capital Management

Dette ser vi etter for våre investeringer 

Last ned foredrag

09:35 Bakteppet

Toril Christensen, seksjonssjef analyse, BKK Produksjon

Vannkraft som konkurransefortrinn – hvor går strømprisen? 

Last ned foredrag

Kristine Fiksen, partner Thema Consulting

Scenarioer for framtidens strømforbruk – vil vi fortsatt være koblet til strømnettet?

Last ned foredrag

Hilde Holdhus, daglig leder Greensight

Et energiscenario for 2030

Last ned foredrag

10.45: Kaffepause og mingling

11.05: Energimarked i endring

Lory Kehoe, director Deloitte Ireland

What is blockchain and what does it do for energy markets? 

Last ned foredrag

Nils Klippenberg, div.direktør Energy Management Siemens

Endringer og muligheter i energimarkedet

Last ned foredrag

12.00: Lunsj

12:50 Energimarked i endring fort.

Janu Ramchandani, product manager Kinect Energy

The role of business in accelerating the transition to a low-carbon society

Last ned foredrag

Edgeir Aksnes, gründer og daglig leder i Tibber

Hvordan gjør du hjemmet til ditt eget energiselskap?

14:00 Ta lokal kraft i bruk

Morten Hagen, markedssjef Smart Energi

Slik har Hvaler blitt landets smarteste energi-kommune

Last ned foredrag

Fredrik Seliussen, daglig leder Lyseparken

Slik bygger vi for nye arbeidsplasser

Last ned foredrag

Gunnar Hernborg, prosjektdirektør GC Rieber Eiendom

Ett års erfaringer med solenergi

Last ned foredrag

Vegard Frihammer, GEO Greenstat

Oppsummering av dagen: Disse mulighetene har vi

15.30 Konferanseslutt

19:00 Samling på Bank1Bar med Innovasjonsuken OPP