Andreas Thorsheim er administrerende direktør i solenergiselskapet Otovo Solar. Han har over 12 års erfaring fra teknologi- og mediesektoren, blant annet som produktdirektør i Opera Software, adm. direktør i Bergens Tidende og andre lederstillinger i Schibsted.

Jon Sigurdsen  er porteføljeforvalter for globale aksjer innenfor fornybar energi. Før han startet i DNB Asset Management i 2005 jobbet han ett år som aksjeanalytiker i Carnegie hvor han dekket sektorene teknologi og bioteknologi.

Stine Marie Haugen er forretningsutvikler i NCC Building Nordic og var fra 2016 til 2018 leder for miljø og bærekraft i NCC Nordic, hvor hun jobbet tett på utviklingen av fossilfrie byggeplasser.

Jørn Arvid Endresen er direktør i Asko Midt-Norge, en av regionens største bedrifter innen transport og logistikk, og svært aktiv for å redusere utslipp og ta i bruk fossilfrie drivstoff.

Angela Hultberg er global Sustainable Mobility Manager i IKEA Group (INGKA Holding B.V.) Hun leder IKEA gruppens arbeid med bærekraftig mobilitet, som innebærer å redusere utslipp fra kunde- og ansattreiser i tillegg til å sørge for null utslipp i forbindelse med IKEAs hjemlevering og tjenester.

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA