Program 2017

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Åpning

Monika Zsak, leder Grønn Invest, BKK

Velkommen til Green Energy Day

Martin Larsen Hirth, analytiker Greensight

Ordstyrer for dagen

09:05 Åpningsforedrag

Jon Fredrik Baksaas, adm. dir CoolOff Capital Management

TBA

09:35 Bakteppet

Toril Christensen, seksjonssjef analyse, BKK Produksjon

Strømprisen mot 2030

Kristine Fiksen, partner Thema Consulting

Trenger vi et kraftnett, og hvorfor? 

Hilde Holdhus, daglig leder Greensight

Et energiscenario for 2030

10.45: Kaffepause og mingling

11.05: Energimarked i endring

Nils Klippenberg, div.direktør Energy Management Siemens

Endringer og muligheter i energimarkedet

Edgeir Aksnes, gründer og daglig leder i Tibber

Hvordan gjør du hjemmet til ditt eget energiselskap?

Janu Ramchandani, product manager Kinect Energy

TBA

12.20: Lunsj

13.10: Ta lokal kraft i bruk

Morten Hagen, markedssjef Smart Energi

Slik har Hvaler blitt landets smarteste energi-kommune

Fredrik Seliussen, daglig leder Lyseparken

Slik bygger vi for nye arbeidsplasser

TBA

14.25: Kaffepause og mingling

14.40: Slik blir fremtiden

Wilfried Pimenta de Miranda, IOTA.org Business dev. Director / CEO Alpha Venturi

How IOTA revolutionizes smart energy and connected mobility in the new machine-to-machine and sharing economy. 

Vegard Frihammer, GEO Greenstat

Oppsummering av dagen: Disse mulighetene har vi

16.00 Konferanseslutt

19:00 Samling på Bank1Bar med Innovasjonsuken OPP